[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

qmail alias sorunuSelam;

debian sarge uzerine kurulu qmailinde valiasdomain komutunu kullanarak ikinci domainimi var olan domainime alias olarak tanmlamak istiyorum yanlız gonderdigim mailler geri geliyor
bunu nasıl yapabilirim ?Reply to: