[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ftp.tr.debian.org - stable ve testing iso dosyaları
 Debian  i386 stable ve testing isoları bugünden itibaren her
 yansılama sonucunda yeni jigdo dosyalarından oluşturularak ilgili
 sürümün iso dizinine konulmaya başlanmıştır. Örneğin :
 
 i386 stable isolarına
 
 http://ftp.tr.debian.org/debian-cd/stable/iso/i386

 i386 testing isolarına

 http://ftp.tr.debian.org/debian-cd/testing/iso/i386

 dizini altından ulaşılabilir.

-- 
Have a nice day,

Levent YILDIRIM
GeoSIM LTD.
Reply to: