[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

klavye problemi    Debian sarge kernel 2.6.8 Gnome 2.6.3
kullaniyorum. Debian'a yeni gectim. Gnome açilirken
asagidaki hata penceresini veriyor. Hem gnome hen de
kde altindan klavye ayarlarini tekrar yapmis olsam da
ayni hata devam ediyor. Ve tabii klavyedeki bazi
turkce harfler ve isaretler dogru cikmiyor. Nasil
cozebilirim?

------------<Pencere icerigi>-----------------------
XKB yap&#305;land&#305;r&#305;lmas&#305;
etkinle&#351;tirilirken hata.
Muhtemelen dahili X sunucu sorunu.

X sunucu sürüm bilgisi:
The XFree86 Project, Inc
40300001
XFree 4.3.0 kullan&#305;yosunuz.
Karma&#351;&#305;k XKB yap&#305;land&#305;rmas&#305;
ile ilgili bilinen sorunlar var.
Daha basit bir yap&#305;land&#305;rma deneyin ya da
daha yeni bir XFree yaz&#305;l&#305;m sürümü edinin.
E&#287;er bu durumu bir hata olarak bildirirseniz,
lütfen bunlar&#305; ekleyin:
- xpop -root | grep XKB ç&#305;kt&#305;s&#305;
-
gconftool-2·-R·/desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb
ç&#305;kt&#305;s&#305;
------------</Pencere icerigi>----------------------

------------<Cikti1>----------------------
debian:~# gconftool-2 -R
/desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb
 layouts = [tr  tr_q]
 model = pc105
 overrideSettings = false
 options = [caps        caps:shift]
------------</Cikti1>----------------------

xpop isimli uygulama yok.
xprop -root ciktisinda ise asagidaki var.
-------------------------------------------
_XKB_RULES_NAMES(STRING) = "xfree86", "pc105", "tr",
"tr_q", "caps:shift"
-------------------------------------------


		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Check out the new Yahoo! Front Page. 
www.yahoo.com 
 Reply to: