[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fail2banOn Mon, 27 Apr 2015 12:04:44 +0200
Andreas Olsson <andreas@arrakis.se> wrote:

> mån 2015-04-27 klockan 11:20 +0200 skrev jan@lillahusetiskogen.se:
> > Jag har tagit bort fail2ban med "sudo apt-get purge --auto-remove 
> > fail2ban".
> > 
> > Jag har tagit bort raderna av typen "sshd: 192.168.30.21" i
> > hosts.deny.
> > 
> > Ibland (men inte alltid) kan jag logga in en gång från den maskinen
> > men aldrig mer än en gång utan att editera hosts.deny.
> > 
> > Efter en lyckad inloggning finns alla rader med IP för maskiner som
> > har blockerats i slutet av hosts.deny.
> > 
> > Vad är det som så envist modifierar hosts.deny?
> 
> Inte så att du har denyhosts körandes? Vill minnas att den jobbar
> med /etc/hosts.deny.
> 
> Hursom borde fail2ban vara oskyldigt, då den jobbar med iptables.
> 
> // Andreas

Jo, denyhost verkar också vara i farten. Jag ska se om jag lyckas få
död på den...

Tack!
/Janne


Reply to: