[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konstigt meddelande från CronHej!

Jag får ett mejl varje dag från crontab som lyder så här: 

Ämnesraden är: Cron <root@voyager> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )

/etc/cron.daily/logrotate:
error: policyd:14 unknown user 'amavis'
error: found error in /var/log/amavisd.log , skipping
error: stat of /var/log/amavisd.log failed: Filen eller katalogen finns inte
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1

Till saken hör att jag testade ett paket med program för några månader sedan, det la till diverse "skräp" och jag förstod direkt att jag inte ville ha det så. Jag lyckades rensa det mesta, men får alltså detta mejl fortfarande. 
Amavis förstår jag är ett virusprogram för att kolla mejl till och från datorn, jag tror jag avinstallerade amavis korrekt.
Till frågan, jag begriper inte hur jag ska plocka bort den schemalagda händelsen. Jag kan inte tyda i vilken fil jag ska kolla. Finns det någon vänlig själ som kan ge mig råd?

Kör Debian 7.8.

Mvh
Tobias 

Reply to: