[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fail2banJag har tagit bort fail2ban med "sudo apt-get purge --auto-remove 
fail2ban".

Jag har tagit bort raderna av typen "sshd: 192.168.30.21" i hosts.deny.

Ibland (men inte alltid) kan jag logga in en gång från den maskinen men 
aldrig mer än en gång utan att editera hosts.deny.

Efter en lyckad inloggning finns alla rader med IP för maskiner som har 
blockerats i slutet av hosts.deny.

Vad är det som så envist modifierar hosts.deny?


Reply to: