[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 8 releaseDen 2015-04-04 18:52, Michael Kjörling skrev:
Jag skulle kanske vara intresserad, det är väldigt svårt att säga utan
att veta mer i detalj vad som är på förslag. Men i så fall så får det
gärna vara i Göteborg snarare än Halmstad, om det är de två
alternativen som finns att välja på!

Tja, det är väl upp till oss själva, vad vi vill göra med träffen. Så kom med förslag, så får vi se vad andra tycker.

När det gäller platsen, så kanske Varberg kan vara ett förslag. Eftersom det ligger mitt emellan Göteborg och Halmstad.

--
/Rolf


Reply to: