[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)2015-04-01 11:59 GMT+02:00  <jan@lillahusetiskogen.se>:
> On Wed, 1 Apr 2015 01:47:34 +0200
>
> Jo, jag menade modifieringstiden... Och när jag skapar arkivet.
>
> Scripten finns i bifogad fil, svnbackup.txt.
>
> crontab kör det första scriptet svnback.sh
> svnback.sh kör svndo.sh två gånger
> svndo skapar run.sh som sköter arkiveringen

I scriptet svndo.sh

    find "$SVN/$1" -newer OLDDATE -exec touch CHANGED {} \;

Ovanstående rad kommer att exekvera touch med alla filer som är nyare än
filen OLDDATE som argument. Det är därför dina timestamps blir uppdaterade
då touch uppdaterar atime, ctime och mtime. Det kan räcka om du tar bort
{}, som ersätts med aktuellt filnamn.


Om du inte redan testat dem kan jag rekommendera obnam eller rdiff-backup
för backuper.


--
Per


Reply to: