[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Utöka en Btrfs volumDen 1 apr 2015 13:48 skrev <roger@steneteg.org>:
> Hej

Hej

> Jag har några servrar som kör Debian och Ubuntu, och har under installationen valt att skapa en liten /boot partition samt två logiska partitioner för / och swap. /boot kör ext4 och / kör btrfs.

Ser ok ut.

> Servrarna är virtuella och nu vill jag ge servern mer disk. Jag har ökat storleken på disken i VMware och fdisk ser den nya storleken på disken. Men nu måste ju även den sista logiska partitionen för / expandera innan jag kan utöka filsystemet med "btrfs filesystem resize max /"

Om de är virtuella, så kopiera diskimagen innan du fortsätter. Om det går fel, så blir det ju lättare att återställa.

> Då servern inte har något GUI så kan jag inte använda något grafiskt verktyg för detta. Vad jag förstått ska man kunna ta bort partitionen och skapa upp en ny störa partition sålänge som startsektorn är exakt samma.

Det är en vanligt metod när man har fysiska diskar. Eftersom ompartitionering inte raderar innehållet i disken så går det att ta bort och direkt återskapa på det sätt du beskriver.

> När jag försöker göra detta med fdisk så kan jag inte öka sda6 innan jag först ökat sda2, och efter jag ökat sda2 så får jag inte längre ange samma startsektor för sda5 eller 6.

Eftersom sda2 är extended,  så innehåller den partition 5 och 6. Så därför måste du öka på storleken på 2 först, så att den har utrymme för 5 och 6.

Men du kan ju även skapa en ny partition 3 och lägga till dem till ditt btrfs-system. Alternativt så kan du ju skapa en ny disk som du sedan lägger sig till ditt befintliga filsystem. Eller har jag missat något hur btrfs fungerar?

> Jag misstänker att detta beror på att startsektorn inte ligger i början av en cylinder och att fdisk inte tillåter en att börja partitionen var som helst.
>
> Såhär ser disken ut i fdisk:
>
> Disk /dev/sda: 25.8 GB, 25769803776 bytes
> 255 heads, 63 sectors/track, 3133 cylinders, total 50331648 sectors
> Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
> I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
> Disk identifier: 0x0005e42d
>
>    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
> /dev/sda1   *        2048      499711      248832   83  Linux
> /dev/sda2          501758    33552383    16525313    5  Extended
> /dev/sda5          501760     2500607      999424   82  Linux swap / Solaris
> /dev/sda6         2502656    33552383    15524864   83  Linux
>
> Command (m for help): d
> Partition number (1-6): 2
>
> Command (m for help): n
> Partition type:
>    p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
>    e   extended
> Select (default p): e
> Partition number (1-4, default 2):
> Using default value 2
> First sector (499712-50331647, default 499712): 501758
> Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (501758-50331647, default 50331647):
> Using default value 50331647
>
> Command (m for help): n
> Partition type:
>    p   primary (1 primary, 1 extended, 2 free)
>    l   logical (numbered from 5)
> Select (default p): l
> Adding logical partition 5
> First sector (503806-50331647, default 503806):
>
> Jag har via parted lyckats att expandera partitionen och behålla samma startsektor genom följande kommandon:
>
> parted /dev/sda resizepart 2
> parted /dev/sda resizepart 6
>
> Men när man kör dessa resize i parted så får man denna varning:
>
> WARNING: you are attempting to use parted to operate on (resize) a file system. parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible. Support for performing most operations on most types of file systems will be removed in an upcoming release.
>
> Så känns inte som något som man bör förlita sig på kommer funka länge till.
>
> Är det någon som vet hur man gör för att expandera btrfs via cli verktyg utan att använda parted?
>
> Mvh
> Roger
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] bd85c275a2f4812eed3919356b904553@steneteg.org">https://lists.debian.org/[🔎] bd85c275a2f4812eed3919356b904553@steneteg.org
>


Reply to: