[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfrågaOn 30 Mar 2015 15:09 +0100, from peter@softwolves.pp.se (Peter Krefting):
> Fast det ger tre binärer (date, xargs och echo), då kanske Perl kan
> vara snabbare:
> 
>  perl -e 'use POSIX;print strftime("%Y%m%d_%H%M%S",localtime)'

Om du tror att svaret är "Perl är snabbare" så är det mest troligt fel
på frågan. :-)

Då vinner nog min lösning med printf, endast en relativt lättviktig
binär (date; _någon_ variant på det temat är nog svår att undvika) som
ska startas, och printf är inbyggt i bash.

-- 
Michael Kjörling • https://michael.kjorling.se • michael@kjorling.se
OpenPGP B501AC6429EF4514 https://michael.kjorling.se/public-keys/pgp
         “People who think they know everything really annoy
         those of us who know we don’t.” (Bjarne Stroustrup)


Reply to: