[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn Sat, 2015-03-28 at 14:35 +0100, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
> 
> När jag kopierar kommandona i raden för minut 10 till ett
> terminalfönster och kör den som root fungerar det precis som jag vill.
> 
> Vad gör jag för fel?

/bin/sh är väl normalt symlänkad till dash, medan du antagligen får bash
som skal om du loggar in som root. Det kanske är skillnaden?

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: