[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn 27 Mar 2015 17:57 +0100, from jan@lillahusetiskogen.se:
> Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root
> touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?

Om du använder "crontab -e" så ska du INTE ange användarnamn, så stryk
"root" så bör det fungera.

Om du är inne och redigerar filer i /etc/cron.* så SKA du ange
användarnamn precis på det sätt du gjort, annars blir det fel åt andra
hållet.

Jag antar att radbrytningen bara har med eposten att göra och inte
faktiskt finns i cron-filen...

-- 
Michael Kjörling • https://michael.kjorling.se • michael@kjorling.se
OpenPGP B501AC6429EF4514 https://michael.kjorling.se/public-keys/pgp
         “People who think they know everything really annoy
         those of us who know we don’t.” (Bjarne Stroustrup)


Reply to: