[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn Fri, 27 Mar 2015 19:39:35 +0000
Michael Kjörling <michael@kjorling.se> wrote:

> On 27 Mar 2015 17:57 +0100, from jan@lillahusetiskogen.se:
> > Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root
> > touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?
> 
> Om du använder "crontab -e" så ska du INTE ange användarnamn, så stryk
> "root" så bör det fungera.
> 
> Om du är inne och redigerar filer i /etc/cron.* så SKA du ange
> användarnamn precis på det sätt du gjort, annars blir det fel åt andra
> hållet.
> 
> Jag antar att radbrytningen bara har med eposten att göra och inte
> faktiskt finns i cron-filen...
> 

Jo, det är eposten. Intressant påpekande det här med användarnamn.
Jag får väl travestera USAnerna 1973 (Going metric inch by inch.)
Learning system administration step by step.

Tack alla för visat intresse.

/Janne


Reply to: