[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

cronproblemDet är mycket möjligt att det bara handlar om vanlig inkompetens, men...

Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root
touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?

/Jan


Reply to: