[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn Fri, 27 Mar 2015 20:08:21 +0100 (CET)
Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se> wrote:

> jan@lillahusetiskogen.se:
> 
> > Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root 
> > touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?
> 
> crontab -e som vanlig användare? Då är det sjätte fältet kommandot
> som ska köras, dvs. du försöker köra
> 
>    root touch /data/hejsan
> 
> vilket jag misstänker inte fungerar så bra. Formatet med användar-id 
> används i /etc/cron.d
> 
> Dagens tips: Lägg till raden
> 
>    MAILTO=din@adress
> 
> överst i crontab-filen, så att status-meddelandet skickas till rätt 
> epostadress.
> 

Tack Peter.

/Janne


Reply to: