[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemjan@lillahusetiskogen.se:

Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?

crontab -e som vanlig användare? Då är det sjätte fältet kommandot som ska köras, dvs. du försöker köra

  root touch /data/hejsan

vilket jag misstänker inte fungerar så bra. Formatet med användar-id används i /etc/cron.d

Dagens tips: Lägg till raden

  MAILTO=din@adress

överst i crontab-filen, så att status-meddelandet skickas till rätt epostadress.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: