[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: cronproblemOn Fri, 2015-03-27 at 17:57 +0100, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Det är mycket möjligt att det bara handlar om vanlig inkompetens, men...
> 
> Jag har editerat med "crontab -e" och lagt in "30 * * * * root
> touch /data/hejsan", men inget händer. Vad har jag missat?

Det där ser rätt ut tycker jag. cron är igång och fungerar normalt
annars?

Ibland är det problem med att cron använder en ganska begränsad PATH,
men touch finns ju i /usr/bin så det borde funka, fast du kan ju testa
med /usr/bin/touch istället.

Förresten, det är systemets cron som du ändrat? Annars är det ju per
användare, men då kan kan du inte köra det som en annan användare.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: