[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arduino IDE on Debian 7 Wheezy2014-06-26 23:26 GMT+02:00 Staffan Melin (Oscillator)
<staffan.melin@oscillator.se>:
> 2014-06-26 20:42 GMT+02:00 Per Andersson <avtobiff@gmail.com>:
>> Vad får du ut om du kör ls -l /dev/ttyACM* och slutet av dmesg efter att du
>> kopplat in arduinon?
>
> [ 216.063725] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT=
> MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:7b:0f:42:08:00 SRC=192.168.1.1
> DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=30952 DF PROTO=2
> [ 339.413076] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 5 using ehci_hcd
> [ 339.508383] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=2341, idProduct=0043
> [ 339.508393] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
> SerialNumber=220
> [ 339.508399] usb 2-1.1: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc)
> [ 339.508404] usb 2-1.1: SerialNumber: 5533330393435141A2D1
> [ 339.555942] cdc_acm 2-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
> [ 339.556467] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
> [ 339.556470] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB
> modems and ISDN adapters
> [ 340.992026] [UFW BLOCK] IN=wlan0 OUT=
> MAC=01:00:5e:00:00:01:9c:97:26:7b:0f:42:08:00 SRC=192.168.1.1
> DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=30973 DF PROTO=2
>
> dvs den använder ttyACM0, bra!
>
> crw-rw---T 1 root dialout 166, 0 Jun 26 23:21 /dev/ttyACM0
>
> Verkar ju också bra.

Ser ju bra ut ja.

Bara för att vara säker, vad får du ut när du kör groups ?


>> Kolla om den används av någon annan av någon outgrundlig anledning
>> med t ex
>>
>>   lsof /dev/ttyACM*
>
> Ger inget svar.

Jodå men det filen används inte av någon process så du får ett tomt svar. :-)


Hur ser din ~/.arduino/preferences.txt ut?


--
Per


Reply to: