[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arduino IDE on Debian 7 Wheezy2014-06-26 23:40 GMT+02:00 Staffan Melin (Oscillator)
<staffan.melin@oscillator.se>:
> 2014-06-26 15:29 GMT+02:00 Anders Jackson <anders.jackson@gmail.com>:
>> Har du provat att starta programmet från ett skal och se om det kommer
>> ut några felmeddelanden?
>
> Binary sketch size: 1,072 bytes (of a 32,256 byte maximum)
> processing.app.SerialException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
>   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:178)
>   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
>   at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
>   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
>   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
>   at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
>   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
>   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
>   at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
>   at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)
> Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
>   at gnu.io.RXTXPort.setSerialPortParams(RXTXPort.java:213)
>   at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:163)
>   ... 9 more
> processing.app.debug.RunnerException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
>   at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
>   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
>   at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
>   at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
>   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
>   at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
>   at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
>   at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)
>
> Dvs den kan inte öppna porten. Men varför
>
> Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
>
> När jag sedan försöker välja Tools > Serial så är den ej valbar
> (gråad), och i skalet har jag fått
>
> RXTX fhs_lock() Error: creating lock file: /var/lock/LCK..ttyACM0: File exists
>
> Hmmm...den misslyckas med att öppna porten, men lämnar kvar lås-fil,
> så att programmet inte kan göra om operationen?

Kan det vara så att den här filen som redan existerar ägs av root och därmed
kan din vanliga användare inte radera eller skriva över den. (Testa att radera
filen och kör sedan arduino med din vanliga användare.)


--
Per


Reply to: