[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: rsync-fråga för migrering2014-06-26 22:56, Per Andersson skrev:
2014-06-11 22:08 GMT+02:00 Tobias Carlsson <janerlingtobias@gmail.com>:
Ska jag synka hela installationen eller ska jag göra en nyinstallation och
bara synka vissa mappar och filer?
Jag hade gjord en nyinstallation och sedan kopierat det som behövs.
I de flesta sammanhang är detta vad jag också skulle gjort.
När jag säkerhetskopierar datorer eller migrerar till nya så gör jag en rsync av typiskt /home och eventuellt /var/www. Databaser dumpar jag till fil. Det kanske kan vara värt att backupa /etc för dig också?


Jag brukar köra dirvish (ett perlgränssnitt framför rsync) till en extern maskin så får jag en daglig backup med god retension och rensning, en katalogstruktur per dag, ett trettiotal "ögonblicksbilder" som bara tar en kopia + skillnader i anspråk.

En nattlig databasdump på den lokala maskinen är att föredra.Annars kan du ju från en livecd bara kopiera hela disken, bit för bit dd if=/dev/sda of=/dev/sdb då får du ju med den gamla partitioneringen osv vilket kanske inte är önskvärt. -- Per

En äldre maskin som man vill Q&D få upp någon annanstans så är dd bra. Faktum är att det är möjligt att förstora partitionerna i efterhand på den nya disken. Du kan även lägga de nya partitionerna på LVM på den nya maskinen så blir det ytterligare lite mer flexibelt.

Men har man tid och inte är stressad så är nyinstallation och selektiv återläsning av backup att föredra.

I en katastrof-situation då man behöver återställa affärskritiska tjänster så kan dd över en SAS/SATA-buss vara att föredra jämfört med rsync/scp över 100 MBit tillsammans med en lång rad manuella handgrepp.

BTW

dpkg --get-selections | ssh <ny maskin> dpkg --set-selections # behändigt sätt att klona en maskin

Mvh
Anders Wallenquist


Reply to: