[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arduino IDE on Debian 7 Wheezy2014-06-26 15:29 GMT+02:00 Anders Jackson <anders.jackson@gmail.com>:
> Har du provat att starta programmet från ett skal och se om det kommer
> ut några felmeddelanden?

Binary sketch size: 1,072 bytes (of a 32,256 byte maximum)
processing.app.SerialException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:178)
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
  at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
  at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
  at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)
Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
  at gnu.io.RXTXPort.setSerialPortParams(RXTXPort.java:213)
  at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:163)
  ... 9 more
processing.app.debug.RunnerException: Error opening serial port '/dev/ttyACM0'.
  at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
  at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
  at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
  at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
  at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
  at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)

Dvs den kan inte öppna porten. Men varför

Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter

När jag sedan försöker välja Tools > Serial så är den ej valbar
(gråad), och i skalet har jag fått

RXTX fhs_lock() Error: creating lock file: /var/lock/LCK..ttyACM0: File exists

Hmmm...den misslyckas med att öppna porten, men lämnar kvar lås-fil,
så att programmet inte kan göra om operationen?

Tack för all hjälp!

Staffan-- 
Staffan Melin
Oscillator - ord bild form
Kryssdäcket 1
SE-413 27 GÖTEBORG
SVERIGE/SWEDEN
www.oscillator.se
staffan.melin@oscillator.se
+46 (0)70-4876 250


Reply to: