[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Test av brandväggDen 29 mars 2014 16:37 skrev <jan@lillahusetiskogen.se>:

Mitt resultat verkade rimligt. Med FTP upptäcktes det och inget annat,
utan upptäcktes inget. Helt som förväntat alltså.


Visst är det fantastiskt..

--
/Rolf

Reply to: