[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Test av brandväggOn Fri, 28 Mar 2014 16:32:59 +0100
Rolf Edlund <rolfewise@gmail.com> wrote:

> Den 28 mars 2014 15:30 skrev <jan@lillahusetiskogen.se>:
> 
> Första gången skulle testet ta 1 minut men tog 12. Andra testet skulle
> > ta 14 minuter men tog knappt 2. Prognosen är alltså inte mycket att
> > bry sig om.
> >
> 
> Nä, bara deras mätningar på våra datorer stämmer, så spelar
> prognoserna inte någon som hellst roll
> 
> Det enda jag skulle kunna tänka mig, är att den visar vad tiden
> skulle ta på den ms man loggar in. Men att den tiden sen kan
> ökas/minskas beroende på hur många som använder testen ms senare. Men
> det är bara en kvalificerad gissning.
> 

Mitt resultat verkade rimligt. Med FTP upptäcktes det och inget annat,
utan upptäcktes inget. Helt som förväntat alltså.


Reply to: