[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sökning i odt, doc, pdf - filerOn Thu, Mar 13, 2014 at 03:04:29PM +0100, Thomas Dahlén wrote:
> I mitt fall är Wordfilerna redan sparade och volymerna är så omfattande att
> det blir svårt att övertala användarna till ett manuellt arbete. Därför har
> jag efter Patriks svar börjat snegla på alternativet med word->pdf.  Det
> finns ju ett antal alternativ på marknaden, alltifrån Adobes egna till
> diverse freeware men jag har inte hittat något inom GNU/Linux Debian.

Det finns sedan länge... antiword

Description: Converts MS Word files to text, PS and PDF
 Antiword is a free MS Word reader. 
 
 It converts the binary files from MS Word 6, 7, 97 and 2000 to text, Postscript and PDF.
Homepage: http://www.winfield.demon.nl/

/Richard


Reply to: