[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sökning i odt, doc, pdf - filerHej Jan!


Tack för ditt svar! Ja, diff är ju ett suveränt verktyg.
Gick du in i varje worddokument och sparade det i textformat eller har du hittat ett skalprogram typ https://packages.debian.org/wheezy/odt2txt
I mitt fall är Wordfilerna redan sparade och volymerna är så omfattande att det blir svårt att övertala användarna till ett manuellt arbete. Därför har jag efter Patriks svar börjat snegla på alternativet med word->pdf.  Det finns ju ett antal alternativ på marknaden, alltifrån Adobes egna till diverse freeware men jag har inte hittat något inom GNU/Linux Debian.
Mvh
Thomas Dahlén


Den 13 mars 2014 14:16 skrev <jan@lillahusetiskogen.se>:
On Wed, 12 Mar 2014 21:26:31 +0100
Thomas Dahlén <erikthomasdahlen@gmail.com> wrote:

> Hej!
> Jag har ett bra grepp om grep vad gäller sökning efter/i textfiler
> men när det kommer till sökning av filer som sparats i format av
> typen odt, doc, pdf med flera, har jag inte funnit någon lösning.
>
> Är det någon som vet ett sätt att i Debian fritextsöka i dylika
> filformat?
>
> Mvh
> Thomas Dahlén
>
>

Hej!

Jag hade en kund som envisades med att skriva ett långt avtal i
wordformat. Efter flera revisioner tröttnade jag på att sitta och
jämföra filer så jag sparade worddokumenten i textformat och använde
diff för att se ändringarna. Gör motsvarande med grep.

mvh
/Janne


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20140313141657.27d8d968@igor" target="_blank">https://lists.debian.org/[🔎] 20140313141657.27d8d968@igor
--
______________________
Thomas Dahlén
mobil: +46 70 710 64 54

Reply to: