[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sökning i odt, doc, pdf - filerHej!
Jag har ett bra grepp om grep vad gäller sökning efter/i textfiler men när det kommer till sökning av filer som sparats i format av typen odt, doc, pdf med flera, har jag inte funnit någon lösning.

Är det någon som vet ett sätt att i Debian fritextsöka i dylika filformat?

Mvh
Thomas Dahlén


Reply to: