[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xzMen tar "packar" inte. den tar alla filer till en fil.
sedan får man använda bzip2, gzip, zip, xz, lzma eller vad man nu gillar
för att packa ner filen till ett mindre format.

On Mon, Jan 21, 2013 at 10:40:47PM +0100, mattias wrote:
> ok
> man ser ju ibland arkiv som har
> tar.bz2
> tar.xz
> när man väl kört
> xz -d exempel.tar.xz
> så måste man ändå köra
> tar xvvf exempel.tar
> 
> On 2013-01-21 22:39, Johan Andersson wrote:
> >Nej.
> >men om du lägger till -9 så kommer en packa så bra den kan och kommer ta tid där efter
> >i och med du har -e också.
> >
> >On Mon, Jan 21, 2013 at 10:34:03PM +0100, mattias wrote:
> >>går det packa xz filen i säg en bz2 för att krympa den ytterliggare
> >>On 2013-01-21 22:17, Johan Andersson wrote:
> >>>Om du tar bort -e flaggan så kommer de gå snabbare.
> >>>tycker inte att den ger så mycket.
> >>>
> >>>men visst. om du har massa tid över så.
> >>>
> >>>On Mon, Jan 21, 2013 at 10:15:09PM +0100, mattias wrote:
> >>>>tack!!
> >>>>enligt detdär tar det 44 minuter
> >>>>
> >>>>On 2013-01-21 22:12, Johan Andersson wrote:
> >>>>>On Mon, Jan 21, 2013 at 10:10:25PM +0100, mattias wrote:
> >>>>>>lite ot men vill bara se om jag fattat rätt
> >>>>>>prövar att zippa en fil med xz
> >>>>>>såhär
> >>>>>>xz -e -z w.qcow2
> >>>>>>terminalen är helt tom bortsätt från mitt kommando
> >>>>>>så inget tycks hända
> >>>>>>
> >>>>>testa lägg till -v flaggan så får du se vad som händer.
> >>>>>
> >>>>>cheers
> >>>>-- 
> >>>>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> >>>>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >>>>Archive: 50FDAFDD.2000708@mjw.se">http://lists.debian.org/50FDAFDD.2000708@mjw.se
> >>>>
> >>
> >>-- 
> >>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> >>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >>Archive: 50FDB44B.2040306@mjw.se">http://lists.debian.org/50FDB44B.2040306@mjw.se
> >>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 50FDB5DF.7060004@mjw.se">http://lists.debian.org/50FDB5DF.7060004@mjw.se
> 


Reply to: