[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian / Linux på Adaptec 1200A / HPT370Går det att köra/installera linux på detta kort nu, med RAID 0 eller 1?
Eller får man helt enkelet nöja sig med att köra MD på/över 2 enheter i 
vanligt ATA100/UDMA-mode? Om man vill få till RAID 0 eller 1 dvs.

Mathias

Reply to: