[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xzgår det packa xz filen i säg en bz2 för att krympa den ytterliggare
On 2013-01-21 22:17, Johan Andersson wrote:
Om du tar bort -e flaggan så kommer de gå snabbare.
tycker inte att den ger så mycket.

men visst. om du har massa tid över så.

On Mon, Jan 21, 2013 at 10:15:09PM +0100, mattias wrote:
tack!!
enligt detdär tar det 44 minuter

On 2013-01-21 22:12, Johan Andersson wrote:
On Mon, Jan 21, 2013 at 10:10:25PM +0100, mattias wrote:
lite ot men vill bara se om jag fattat rätt
prövar att zippa en fil med xz
såhär
xz -e -z w.qcow2
terminalen är helt tom bortsätt från mitt kommando
så inget tycks hända

testa lägg till -v flaggan så får du se vad som händer.

cheers

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 50FDAFDD.2000708@mjw.se">http://lists.debian.org/50FDAFDD.2000708@mjw.seReply to: