[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xzlite ot men vill bara se om jag fattat rätt
prövar att zippa en fil med xz
såhär
xz -e -z w.qcow2
terminalen är helt tom bortsätt från mitt kommando
så inget tycks hända


Reply to: