[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändrade hemsidor ?Den 27 september 2012 14:58 skrev Martin Bagge / brother <martin@bagge.nu>:
> debian-l10n-swedish@lists.debian.org (svenska osv men använd hellre -i18n
> för att få starthjälp, kan vara bra att nämna att -l10n-swedish inte kunde
> guida rätt osv)
> debian-i18n@lists.debian.org (engelska)
> #debian-i18n @ oftc (engelska)
>  främst användaren taffit (David Prévot)

Antar att det finns något enkelt sätt att ta reda på (typ en lista),
om det redan finns någon som håller på med en översättning ?

-- 
/Rolf


Reply to: