[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändrade hemsidor ?Hej alla.

Kan hålla med om att texten att originalets sida är nyare är irriterande.

I vart fall, om man vill hjälpa till med översättningar till svenska, vem talar man då med?
Hur gör man när man hjälper till?
Används Git eller något annat verktyg?

Den 27 sep 2012 12:08 skrev "Rolf Edlund" <rolfewise@gmail.com>:
>
> Den 27 september 2012 06:56 skrev mattias <mj@mjw.se>:
> > finns ju dom som inte är bra på engelska
> > därför vi har våra svenska sidor?
>
> Jo, där är jag helt enig med dig.
>
> Samtidigt är det (tycker jag) viktigt att just länkarna pekar rätt i
> våra översättningar. Men att just texten inte är 100 % uppdaterad
> "till sista stavelsen", kanske inte är lika viktigt ?
>
> T.ex netinst länken för amd64 på den svenska sidan, pekar på:
>
> http://cdimage.debian.org/cdimage/daily-builds/daily/arch-latest/amd64/iso-cd/debian-testing-amd64-netinst.iso
>
> Och på den nya "orginalet":
>
> http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta2/amd64/iso-cd/debian-wheezy-DI-b2-amd64-netinst.iso
>
> Hmm.. slog mig (aj!) just en tanke. Det kanske ska vara 2 helt skilda
> filer ? Den ena länken pekar ju på "daily-builds", och den andra på
> "wheezy_di_beta2".
>
> Men det blir lite förvirrande. Iaf för mig.. ;)
>
> Btw, jag blev inte sen i morse. Dags att börja jobba igen.
>
> --
> /Rolf
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: CADT_Qgv-Pb37JALajn0ae9raskWYi8A9LKU7z6cLQoNn2dUOhg@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/CADT_Qgv-Pb37JALajn0ae9raskWYi8A9LKU7z6cLQoNn2dUOhg@mail.gmail.com
>


Reply to: