[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ändrade hemsidor ?On Thu, 27 Sep 2012, Anders Jackson wrote:

I vart fall, om man vill hjälpa till med översättningar till svenska, vem
talar man då med?
Hur gör man när man hjälper till?

debian-l10n-swedish@lists.debian.org (svenska osv men använd hellre -i18n för att få starthjälp, kan vara bra att nämna att -l10n-swedish inte kunde guida rätt osv)
debian-i18n@lists.debian.org (engelska)
#debian-i18n @ oftc (engelska)
 främst användaren taffit (David Prévot)

Används Git eller något annat verktyg?

cvs för debian-www om jag minns rätt.
jag jobbar inte själv med översättningen av webbsidan dock.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Bruce Schneier was born with the Phaistos Disk in his fist.


Reply to: