[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nertankning av program från Sveriges RadioIn <jan@lillahusetiskogen.se> wrote:

>  head -n 5 svtplay-dl säger först tre blanka rader och sedan:
> <!DOCTYPE html>
> <html>

Du har nog laddat ner html-sidan som visar innehållet i svtplay-dl
istället för att ladda ner själva skriptet. Prova:

 wget https://raw.github.com/spaam/svtplay-dl/master/svtplay-dl

När du gjort det bör du få följande resultat med file:

 file svtplay-dl
 svtplay-dl: a python script, ASCII text executable

--
Fredrik Jonson


Reply to: