[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nertankning av program från Sveriges RadioOn Sun, 8 Apr 2012 14:12:53 +0200
Johan Andersson <j@i19.se> wrote:

> On Sun, Apr 08, 2012 at 01:40:03PM +0200, jan@lillahusetiskogen.se
> wrote:
> > On Sun, 8 Apr 2012 10:47:32 +0200
> > Olof Johansson <olof@ethup.se> wrote:
> > 
> > > On 2012-04-07 18:22 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > > > Hej!
> > > > 
> > > > När det gäller nertankning av program från svt fick jag bra
> > > > hjälp här. Den nya frågan är om någon kan berätta vad jag gör
> > > > med program på Sveriges Radio som tex:
> > > > http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx
> > > 
> > > spaams script lär funka finfint, men rent generellt är .axs-filen
> > > bara en XML-fil där ström-URL:er syns rätt tydligt.
> > > 
> > > $ curl -s
> > > 'http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx'
> > > | grep -F '<ref' <ref
> > > href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a"; />
> > > 
> > > Men spaams script är snyggare :-), men om man stöter på sånna på
> > > andra ställen så brukar de inte vara några problem.
> > > 
> > 
> > Tricket med curl fungerade utmärkt däremot gick det inte så bra med
> > spaams script, se nedan. Handhavandefel?
> > 
> > /Janne
> > 
> 
> Jag har updaterat svtplay-dl nu så pulla så funkar det om du skickar
> en sådan url.
> 

Snabbt jobbat! Jag testar i eftermiddag.

/Janne


Reply to: