[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nertankning av program från Sveriges RadioOn Sun, 8 Apr 2012 10:47:32 +0200
Olof Johansson <olof@ethup.se> wrote:

> On 2012-04-07 18:22 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > Hej!
> > 
> > När det gäller nertankning av program från svt fick jag bra hjälp
> > här. Den nya frågan är om någon kan berätta vad jag gör med program
> > på Sveriges Radio som tex:
> > http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx
> 
> spaams script lär funka finfint, men rent generellt är .axs-filen bara
> en XML-fil där ström-URL:er syns rätt tydligt.
> 
> $ curl -s
> 'http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx'
> | grep -F '<ref' <ref
> href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a"; />
> 
> Men spaams script är snyggare :-), men om man stöter på sånna på andra
> ställen så brukar de inte vara några problem.
> 

Tricket med curl fungerade utmärkt däremot gick det inte så bra med
spaams script, se nedan. Handhavandefel?

/Janne


$ curl -s
'http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx'
| grep -F '<ref' <ref
href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a"; />
$ wget http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a --2012-04-08
13:11:10-- http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a Resolving
sverigesradio.se (sverigesradio.se)... 134.25.4.140 Connecting to
sverigesradio.se (sverigesradio.se)|134.25.4.140|:80... connected. HTTP
request sent, awaiting response... 302 Found Location:
http://lyssnaigen.sr.se/Isidor/p1/2012/03/14_sr_radioteatern_sthlm_reklamen_ar_livsfarlig_rh-112602512_26e4b2c8_a96.m4a
[following] --2012-04-08 13:11:12--
http://lyssnaigen.sr.se/Isidor/p1/2012/03/14_sr_radioteatern_sthlm_reklamen_ar_livsfarlig_rh-112602512_26e4b2c8_a96.m4a
Resolving lyssnaigen.sr.se (lyssnaigen.sr.se)... 134.25.4.145
Connecting to lyssnaigen.sr.se (lyssnaigen.sr.se)|134.25.4.145|:80...
connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length:
20979363 (20M) [video/mp4] Saving to: `3829349.m4a'

100%[===========================================================================================================>]
20,979,363 23.5K/s  in 14m 17s 

2012-04-08 13:25:38 (23.9 KB/s) - `3829349.m4a' saved
[20979363/20979363]

$ ./svtplay-dl
'http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx'
Cant find video file

$ ./svtplay-dl
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx
[1] 21320
[2] 21321
[3] 21322
$ Cant find video file

[1]  Exit 2         ./svtplay-dl
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast
[2]- Done          id=3829349
[3]+ Done          codingformat=.m4a jan@nikolai ~ $ 


Reply to: