[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nertankning av program från Sveriges RadioOn Sun, Apr 08, 2012 at 01:40:03PM +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> On Sun, 8 Apr 2012 10:47:32 +0200
> Olof Johansson <olof@ethup.se> wrote:
> 
> > On 2012-04-07 18:22 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > > Hej!
> > > 
> > > När det gäller nertankning av program från svt fick jag bra hjälp
> > > här. Den nya frågan är om någon kan berätta vad jag gör med program
> > > på Sveriges Radio som tex:
> > > http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx
> > 
> > spaams script lär funka finfint, men rent generellt är .axs-filen bara
> > en XML-fil där ström-URL:er syns rätt tydligt.
> > 
> > $ curl -s
> > 'http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx'
> > | grep -F '<ref' <ref
> > href="http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3829349.m4a"; />
> > 
> > Men spaams script är snyggare :-), men om man stöter på sånna på andra
> > ställen så brukar de inte vara några problem.
> > 
> 
> Tricket med curl fungerade utmärkt däremot gick det inte så bra med
> spaams script, se nedan. Handhavandefel?
> 
> /Janne
> 

Jag har updaterat svtplay-dl nu så pulla så funkar det om du skickar en sådan url.

-- 
Johan Anderssson


Reply to: