[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nertankning av program från Sveriges Radio



Hej!

När det gäller nertankning av program från svt fick jag bra hjälp här.
Den nya frågan är om någon kan berätta vad jag gör med program på
Sveriges Radio som tex:
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=broadcast&id=3829349&codingformat=.m4a&metafile=asx

I värsta fall kan jag alltid koppla ihop line out med line in men det
känns som "fel" lösning.

Med hopp om bra svar igen.
/Janne


Reply to: