[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Microsoft Natural Keyboard och numeriska tangenterPeter Krefting:

Jag har ett "Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 v1.0" (USB) och jag får inte de numeriska tangentarna att fungera under GNOME på min Debian Lenny-maskin (amd64).

Squeeze, ska det naturligtvis vara. Jag är uppenbarligen kodnamnsförvirrad :-)

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: