[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Microsoft Natural Keyboard och numeriska tangenterHej

Den 17 augusti 2011 14:21 skrev Peter Krefting <peter@softwolves.pp.se>:
> Peter Krefting:
>
>> Jag har ett "Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 v1.0" (USB) och jag
>> får inte de numeriska tangentarna att fungera under GNOME på min Debian
>> Lenny-maskin (amd64).

Konstigt.  Har du tryckt ned NumLock-tangenten?

> Squeeze, ska det naturligtvis vara. Jag är uppenbarligen kodnamnsförvirrad
> :-)

Lätt hänt.  Man kan åxå använda versionsnummer :-)

/Jackson


Reply to: