[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: här igen. har debian nu på min dator denna gång dualboot.Mycket, mycket bättre.

Nu kan vi faktiskt se vad du skrivit och vad som blivit fel.  Då läser
vi vad du har gjort.

Den 16 augusti 2011 22:55 skrev Bardia <bardiazakeri@gmail.com>:
> Fick upp detta igen
>
> bardia@Bardiazakeri:~$ su
> Lösenord:
>
> root@Bardiazakeri:/home/bardia# apt-get install gnome-orca
>
> Läser paketlistor... Färdig
>
> Bygger beroendeträd
>
> Läser tillståndsinformation... Färdig
>
> Paketet gnome-orca är inte tillgängligt, men ett annat paket hänvisar till det.
> Det kan betyda att paketet saknas, har blivit föråldrat eller endast
> är tillgängligt från andra källor
> E: Paketet "gnome-orca" har ingen installationskandidat
> root@Bardiazakeri:/home/bardia#

Vad jag kan se här så har du gjort rätt.  Så felet måste ligga någon
annan stans eftersom apt-get inte hittar gnome-orca.

Prova först dessa kommandon som root.

su
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install gnome-orca brltty

Om det inte fungerar, så skulle jag gissa att du har något fel på
innehållet i filen /etc/apt/sources.list

Skulle du kunna skicka innehållet i den filen till oss så vi kan se
den och vad som eventuellt fattas?

Lycka till!


Reply to: