[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian 64 bitar med gnomeVar finns debian med gnome som är 64 bitar  min hade inte gome
Men den som jag hade för 64 bitar och gnome som jag testade nu var de något fel på med win32 att det var inte hela paketet med eller nåt 


Reply to: