[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gdm3 - kan inte hitta X confige filHej!

Håller på att installera en grafikdrivrutin till mitt matroxkort me fyra
utgångar och det går mycket bättre idag än  igår, så tack till de som hört
av sig.

Installationsscript gick bra tills den frågade om  att konfigurerar X

Men då kan den inte hitta X confige filen.

Använder  gdm3   nån ny utveckling av gdm har jag förstått.

Ska man skriva en ny X config fil eller använder gdm3 något annat?

/Johan


Reply to: