[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gdm3 - kan inte hitta X confige filDen 2 augusti 2011 11:46 skrev Johan Berntsson <johan.berntsson@jfmb.se>:
> Hej!
>
> Håller på att installera en grafikdrivrutin till mitt matroxkort me fyra
> utgångar och det går mycket bättre idag än  igår, så tack till de som hört
> av sig.

Bra.

> Installationsscript gick bra tills den frågade om  att konfigurerar X
>
> Men då kan den inte hitta X confige filen.

/etc/X11/xorg.config behövs normalt inte för att få igång X11. Det
mesta räknar X11-servern ut själv. Men det går att använda den om man
vill ha speciella inställningar som inte ingår i standarden.

Du kan prova att skapa en tom sådan fil med "touch /etc/X11/xorg.conf"
och sedan se vad installationsprogrammet gör med den.

Men prova först att starta X11 och se vad som händer.  Något som
"Xorg :2" borde fungera.

> Använder  gdm3   nån ny utveckling av gdm har jag förstått.
>
> Ska man skriva en ny X config fil eller använder gdm3 något annat?

gdm är ett program för att ansluta till en X11 server.  Den kan
konfigureras att starta en X11 server på din maskin. Men gdm startar
bara X11-servern, den tittar inte på någon konfigurationsfil för X11.

> /Johan


Reply to: