[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtualboxKänner du till ordet "proprietärt" som är en dålig försvenskning av
"proprietary"?

Nu inser ju till och med jag att vi, för att göra det lätt för oss,
brukar hamna i p-träsket hos Oracle istället om vi kör virtualbox.

/Janne

On Sat, 02 Jul 2011 22:09:45 +0200
mattias <mj@mjw.se> wrote:

> vad skulle vmware ha med m$ att göra?
> 
> On Sat, 2011-07-02 at 22:07 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > On Sat, 02 Jul 2011 21:52:12 +0200
> > mattias <mj@mjw.se> wrote:
> > 
> > > någon mer än ja som gillar virtualbox mer än vmware?
> > > 
> > > 
> > 
> > Ja, men bara för att jag inte testat vmware. Och lite för att det
> > luktar M$ om det.
> > 
> > 
> 
> 
> 


Reply to: