[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wammunågon som fått det att funka
väljer automatisk konfiguration den står och söker ett tag sen hänger
den sig
min user är i gruppen dialout
tycks dock inte hjälpa
nokia e71


Reply to: