[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtualboxOn Sat, 02 Jul 2011 21:52:12 +0200
mattias <mj@mjw.se> wrote:

> någon mer än ja som gillar virtualbox mer än vmware?
> 
> 

Ja, men bara för att jag inte testat vmware. Och lite för att det
luktar M$ om det.


Reply to: