[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: virtualboxvad skulle vmware ha med m$ att göra?

On Sat, 2011-07-02 at 22:07 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> On Sat, 02 Jul 2011 21:52:12 +0200
> mattias <mj@mjw.se> wrote:
> 
> > någon mer än ja som gillar virtualbox mer än vmware?
> > 
> > 
> 
> Ja, men bara för att jag inte testat vmware. Och lite för att det
> luktar M$ om det.
> 
> Reply to: