[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen nätverksanslutning efter byte av moderkortOn 5/9/11 6:02 PM, Philip Lundqvist wrote:
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules listar båda nätverkskorten, det vill säga både det som användes tidigare och det nuvarande. eth0 är dåvarande och eth1 nuvarande, vad jag kan utläsa av filen ska allting vara i sin ordning?

Ja, fast eftersom det gamla interfacet inte används längre skulle jag rekommendera att döpa om dem. Ta bort raden med eth0, och ändra eth1 till eth0 i den andra raden och boota om (det gör dock ingen praktisk skillnad eller löser problemet).

# PCI device 0x10ec:0x8139 (8139too)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="a0:00:00:05:c4:90", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1106:0x3065 (via-rhine)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:13:8f:11:03:eb", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Att köra kommandot:
#ifup eth1
är tyvärr inte möjligt just i dagsläget, inte
#ip add
heller
Vet du om nätverkskortet hade länk? (lampa lyser på router och nätverkskort)
Ifall du får möjlighet att köra ip-kommandot, kolla så att flaggorna UP, LOWER_UP är satta för eth0 (eller eth1):

$ ip address
...
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

Reply to: