[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen nätverksanslutning efter byte av moderkort



Hej Anders, tack för snabbt svar!

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules listar båda nätverkskorten, det vill säga både det som användes tidigare och det nuvarande. eth0 är dåvarande och eth1 nuvarande, vad jag kan utläsa av filen ska allting vara i sin ordning?

# PCI device 0x10ec:0x8139 (8139too)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="a0:00:00:05:c4:90", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x1106:0x3065 (via-rhine)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:13:8f:11:03:eb", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Att köra kommandot:
#ifup eth1
är tyvärr inte möjligt just i dagsläget, inte
#ip add
heller eftersom att jag, under tiden jag väntade på svar från listan bestämde mig för att rengöra processorkylaren eftersom processorn blev för varm, när jag sedan skulle plocka bort flänsen "bröt" jag kylpastan mellan denna och processorn. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att varken montera eller demontera processorer, tyvärr. Jag har för mig att man bör byta pastan efter en sådan händelse, om det finns någon som kan bekräfta eller dementera det hade jag varit tacksam.

/var/log/syslog säger heller inget av värde, den listar bara försöken att erhålla en ipadress av routern och att den inte får något svar.
"No DHCPOFFERS recieved."

Med Vänlig Hälsning
Philip Lundqvist

-----Ursprungligt meddelande----- From: Anders Jackson
Sent: Monday, May 09, 2011 3:53 AM
To: Debian-user-swedish
Subject: Re: Ingen nätverksanslutning efter byte av moderkort

Den 8 maj 2011 16:23 skrev Philip Lundqvist <philiplundqvist@gmail.com>:
Hej allihop!

Hej

Jag har ett litet problem. Från början installerade jag Debian 6 (Squeeze)
på en gammal fujitsu siemens dator. Igår fick jag för mig att byta ut
alltihop utom diskarna för att snabba upp den lite grann. Sagt och gjort
(hade ett gammalt moderkort med minne och nätaggregat liggandes). Nu
fungerar dock inte nätverksuppkopplingen.

Moderkortet är ett AsRock P4V88+ med integrerat nätverkskort.

Jag har bytt ut eth0 mot eth1 /etc/network/interfaces eftersom detta
ändrades vid bytet. eth1 har däremot status DOWN och vägrar ändra till UP
jag kör
#ifconfig eth1 up

Vill du ändra tillbaka till eth0, så får du gå in och modifiera i filen
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Du bör använda
 sudo ifup eth1
om du skall testa om du kan starta nätverk från inställningar i
/etc/network/interfaces.

Jag har också försökt att boota upp med installationsskivan, men moderkortet
ansåg inte att den var bootbar.

Ok, bra idé men det har ju inte något med ditt problem att göra.  Du
får prova en annan skiva eller boota från USB-minne.

Någon som har några idéer om vad som kan vara fel?
Med Vänlig Hälsning
Philip Lundqvist

Vad säger kommandot ip?
 ip add

Finns det något relevant i /var/log/syslog med dhcp eller nätverket öht?

/Anders


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: BANLkTina0-o0Oh7P_jnW_X0x20g9g_JJzw@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/BANLkTina0-o0Oh7P_jnW_X0x20g9g_JJzw@mail.gmail.com


Reply to: